Мітинг проти порушення Конституційних Прав Українців в рамках карантинних заходів відбувся в Чернігові 18.09.2021

Мітинг проти порушення Конституційних Прав Українців в рамках карантинних заходів відбувся в Чернігові 18.09.2021

18 вересня 2021 року в Чернігові відбувся мітинг проти порушень Конституційних Прав людини що останнім часом систематично відбуваються в Україні, через запровадження неправомірних обмежень в рамках протидії поширення коронавірусної інфекції Covid-19. Незважаючи на негоду на мітингу підтримали близько 200 людей. Деякі були с початку й до кінця заходу, а діякі з причини дощової погоди приділили цьому заходу менше часу. Мітингуючи висловили своє негативне ставлення до ситуації, але в своїй діяльності вирішили керуватися дотриманням конституційних норм та відстоюванням своїх Конституційни Прав.
Зокрема рекомендації МОЗ щодо щеплень проти Covid-19 на практиці виливаються в психологічний тиск на співробітників освітньої галузі. Ще одним з найпоширеніших порушень Прав Людини є відмова від обслуговування покупців що не мають маски в магазинах. Нагадаємо, що в Україні є чинним підзаконний нормативно-правовий акт, виданий Кабінетом Міністрів України, яким на територіі України введено карантин. Цим актом встановлено обмеження конституційних прав, які можливо запровадити лише в умовах надзвичайного стану і лише шляхом прийняття закону Верховною Радою. Оскільки постанова Кабміну №1236 від 9 грудня 2020 року прийнята до (без) введення в Україні надзвичайного стану постанова є не законною ї суперечить Конституції України (порушує статті 1,3,6,8,19 та 64).
Конституція України є головним, навищим законом прямої дії, це означає, що коли підзаконні акти, або закони України (в нашому випадку постанова Кабміну №1236 від 9 грудня 2020 року) суперечать Конституції, у таких випадках треба керуватись головним Законом тобто Конституцією.
“Карантин в Україні є незаконним” так прокоментував події, що відбуваються один з прихільників заходу на шпальтах газети “Права Людини” юрист (правник) громадський діяч, керівник юридичної компанії “Альмар-Юкрейн”.
Акція була всеукраїнською та охопила 26 обласних центрів України. Організатори акції: Рух “Права Людини”
Аналогічні акції в цей час відбуваються й в інших країнах з таких само причин.
Нижче наведено статті Конституції України що порушуються незаконним карантином (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text).

Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

Стаття 3. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.

Хочешь знать больше? Подписывайся на наш Telegram канал Чернигов24 Новости Чернигова и Черниговской области
0
Поделиться:  
Комментарии

Добавить объявление